NEREUS Park Hotel*** | H-8220 Balatonalmádi, Lóczy tér 3 | Mobil: (+36) 20 429 6742 | Tel.:(+36) 88 594 444 
 
12.jpeg
13.jpeg
111.jpeg
10.jpeg
3.jpeg
5
5.jpeg
1
Kikt_j2.png
4
6
7
2022-10-07
2022-10-08

Kikötő

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ASZF)-NEREUS KIKÖTŐ

Üzemeltető: Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Kft. 8220 Balatonalmádi Lóczy tér 3.
Adószám: 10375536-2-19,
Cégjegyzékszám: 19-09-000731, 
A továbbiakban, mint Üzemeltető képviseli: Vizi István György ügyvezető
Bérlő: a kikötő szolgáltatásait igénybe vevő, a bérleti szerződésben feltüntetett hajótulajdonos vagy üzemeltető.

Balatoni Kikötők: https://www.balatonikikotok.hu/product/balatonalmadi-nereus-hotel/ 

 

szerződés kikötő

1. Szerződés csak érvényes hajólevéllel rendelkező hajó részére köthető. A szerződéskötéshez a dokumentumot be kell mutatni, arról az üzemeltető másolatot készít. Hajótárolási szerződést arra a névre áll módunkban megkötni, amelyre a hajólevél szól.

2. A névre és hajóra vonatkozó szerződések minden esetben 1 naptári évre vonatkoznak, a hajó elidegenítése esetén a hajóhelyre várakozók listáján nyilvántartott következő igénylő válik jogosulttá a megüresedett helyre.

3. A szerződés érvényességének feltétele a teljes összeg befizetése mellett a mindkét fél részéről történő aláírás.

4. A díjbesorolás a hajólevélen feltüntetett hajóhossz alapján történik. Amennyiben a hajólevél a szerződéskötéskor nem áll rendelkezésre, a felek által aláírt szerződés a szolgáltató részéről egyoldalúan módosítható és a díjkülönbözet utólag is kiszabható.

5. Amennyiben a bérleti díj fizetése határidőn belül nem történik meg, úgy Üzemeltető jogosult a bérleti szerződést egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben bérlő a fent meghatározott összeg kiegyenlítésével késedelembe esik és azt 14 napon belül sem egyenlíti ki, úgy üzemeltető a hajót nem köteles tovább tárolni, azt átdaruztathatja és számára megfelelő, tetszőleges helyen tárolhatja, ezt követően Üzemeltető a hajó tárolásáért további felelősséget nem vállal, ezzel a magatartásával kapcsolatosan felelősség nem terheli. Üzemeltetőt a hátralékos díj és járulékai erejéig a Bérlő raktározott vagyontárgyain zálogjog illeti meg. Üzemeltető a zálogjog fennállása alatt megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgy elszállítását, látogatását. Bérlő vagy bérlő cég a tárolási szerződést aláíró képviselője a bérlői pénzügyi kötelezettségek teljesítéséért az üzemeltető irányában készfizetési kezességet vállal. Üzemeltető jogosult a szolgáltatások korlátozására vagy megszüntetésére a tartozás és annak járulékai fennállásáig

6. A hajódaruzás időpontjáról Üzemeltető telefonon és email útján értesíti a Bérlőt. Az eltérő időpontban történő daruzás költségei Bérlőt terhelik.

7. A klímával vagy fűtéssel szerelt és az elektromos hajók után Bérlő felárat köteles fizetni.

8. Üzemeltetőnek jogában áll árammérőket elhelyezni bármely hajó áramfogyasztásának mérése céljából, Bérlő köteles az erre a célra kihelyezett árammérőt használni.

9. A kikötőhely bérleti díj az üdülőhelyi díjat nem tartalmazza. Az üdülőhelyi díj Balatonalmádi város díjszabása alapján kerül felszámításra (kivétel: nyugdíjasok, balatonalmádi lakosok és balatonalmádi lakóingatlannal rendelkezők).

10. A hajó tárolási helyét Üzemeltető jogosult munkavégzés, vagy rendezvény esetén ideiglenesen megváltoztatni.

11. A szerződésben szereplő bérleti időn túli tárolás esetén túltárolási díj fizetendő.

12. A Bérlő feladata a megfelelő műszaki állapotú és méretű hajó tároló kocsi biztosítása. A hajótároló kocsinak jól látható azonosító számmal, névtáblával vagy felirattal kell rendelkeznie. A nem megfelelő műszaki állapotú vagy alulméretezett hajótároló kocsira a hajó daruzását, vagy arról ledaruzását Üzemeltető megtagadhatja.

13. Bérlőnek a hajójára érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

14. Bérlő a kikötő területén üzleti tevékenységet nem folytathat. Bérlő a hajóján és a kikötő területén reklámot nem helyezhet el. Ilyen szándék esetén külön megállapodás kezdeményezhető Üzemeltetővel.

15. A kikötő eszközein, létesítményein semmilyen beavatkozás nem végezhető. A faszerkezetbe szögelni, csavarozni (lábtörlő, cölöpütköző, fellépő) csak az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetést követően szabad. A kikötő területén, a bérlő által bérelt bérleményen kívül elhelyezett egyéb ingóság (szék, pad, napernyő, kerékpár, szörfdeszka, lépcső, roller, motor, ponyva stb.) 2 napot meghaladó időtartamig csak vezetés engedélyével helyezhető el.

16. Bérlő bérleti jogát harmadik személynek nem jogosult átruházni. A tárgyi vagy személyi változásokat az Üzemeltetőnek 10 munkanapon belül írásban kérem bejelenteni.

17. A Kikötőnapló a portán található, ennek vezetése kötelező.

18. Saját biztonsága érdekében, kísérje figyelemmel a hajózási hatóság átmeneti rendelkezéseit. Ezek a rendelkezések a „Hajósoknak szóló hirdetményben”
a www.nkh.hu oldalon találhatók.

 

Hírlevél

Please enable the javascript to submit this form

Szolgáltatásaink

Büfé, drinkbár ikon etterem ikon foci ikon grill ikon gyermekmedence ikon jatszoter ikon kerekparberles ikon kikoto ikon strand ikon parkolo ikon pingpong ikon strandroplabda ikon szallas

ikon szepkartya ikon wifi ikon nofishing ikon nopets

 

 

Partnereink

Szépkártya

Pannon Egyetem

Booking.com

 

 

 

 

 

Hírlevél

Please enable the javascript to submit this form

Szolgáltatásaink

Büfé, drinkbár ikon etterem ikon foci ikon grill ikon gyermekmedence ikon jatszoter ikon kerekparberles

ikon kikoto ikon strand ikon parkolo ikon pingpong ikon strandroplabda ikon szallas ikon szepkartya

ikon wifi ikon nofishing ikon nopets

 

 

Partnereink

Szépkártya

Pannon Egyetem

Balaton Best

Booking.com