Kikötő

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ASZF)-NEREUS KIKÖTŐ

Üzemeltető: Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Kft. 8220 Balatonalmádi Lóczy tér 3.
Adószám: 10375536-2-19,
Cégjegyzékszám: 19-09-000731, 
A továbbiakban, mint Üzemeltető képviseli: Vizi István György ügyvezető
Bérlő: a kikötő szolgáltatásait igénybe vevő, a bérleti szerződésben feltüntetett hajótulajdonos vagy üzemeltető.

szerződés kikötő

1. Szerződés csak érvényes hajólevéllel rendelkező hajó részére köthető. A szerződéskötéshez a dokumentumot be kell mutatni, arról az üzemeltető másolatot készít. Hajótárolási szerződést arra a névre áll módunkban megkötni, amelyre a hajólevél szól.

2. A névre és hajóra vonatkozó szerződések minden esetben 1 naptári évre vonatkoznak, a hajó elidegenítése esetén a hajóhelyre várakozók listáján nyilvántartott következő igénylő válik jogosulttá a megüresedett helyre.

3. A szerződés érvényességének feltétele a teljes összeg befizetése mellett a mindkét fél részéről történő aláírás.

4. A díjbesorolás a hajólevélen feltüntetett hajóhossz alapján történik. Amennyiben a hajólevél a szerződéskötéskor nem áll rendelkezésre, a felek által aláírt szerződés a szolgáltató részéről egyoldalúan módosítható és a díjkülönbözet utólag is kiszabható.

5. Amennyiben a bérleti díj fizetése határidőn belül nem történik meg, úgy Üzemeltető jogosult a bérleti szerződést egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben bérlő a fent meghatározott összeg kiegyenlítésével késedelembe esik és azt 14 napon belül sem egyenlíti ki, úgy üzemeltető a hajót nem köteles tovább tárolni, azt átdaruztathatja és számára megfelelő, tetszőleges helyen tárolhatja, ezt követően Üzemeltető a hajó tárolásáért további felelősséget nem vállal, ezzel a magatartásával kapcsolatosan felelősség nem terheli. Üzemeltetőt a hátralékos díj és járulékai erejéig a Bérlő raktározott vagyontárgyain zálogjog illeti meg. Üzemeltető a zálogjog fennállása alatt megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgy elszállítását, látogatását. Bérlő vagy bérlő cég a tárolási szerződést aláíró képviselője a bérlői pénzügyi kötelezettségek teljesítéséért az üzemeltető irányában készfizetési kezességet vállal. Üzemeltető jogosult a szolgáltatások korlátozására vagy megszüntetésére a tartozás és annak járulékai fennállásáig

6. A hajódaruzás időpontjáról Üzemeltető telefonon és email útján értesíti a Bérlőt. Az eltérő időpontban történő daruzás költségei Bérlőt terhelik.

7. A klímával vagy fűtéssel szerelt és az elektromos hajók után Bérlő felárat köteles fizetni.

8. Üzemeltetőnek jogában áll árammérőket elhelyezni bármely hajó áramfogyasztásának mérése céljából, Bérlő köteles az erre a célra kihelyezett árammérőt használni.

9. A kikötőhely bérleti díj az üdülőhelyi díjat nem tartalmazza. Az üdülőhelyi díj Balatonalmádi város díjszabása alapján kerül felszámításra (kivétel: nyugdíjasok, balatonalmádi lakosok és balatonalmádi lakóingatlannal rendelkezők).

10. A hajó tárolási helyét Üzemeltető jogosult munkavégzés, vagy rendezvény esetén ideiglenesen megváltoztatni.

11. A szerződésben szereplő bérleti időn túli tárolás esetén túltárolási díj fizetendő.

12. A Bérlő feladata a megfelelő műszaki állapotú és méretű hajó tároló kocsi biztosítása. A hajótároló kocsinak jól látható azonosító számmal, névtáblával vagy felirattal kell rendelkeznie. A nem megfelelő műszaki állapotú vagy alulméretezett hajótároló kocsira a hajó daruzását, vagy arról ledaruzását Üzemeltető megtagadhatja.

13. Bérlőnek a hajójára érvényes felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

14. Bérlő a kikötő területén üzleti tevékenységet nem folytathat. Bérlő a hajóján és a kikötő területén reklámot nem helyezhet el. Ilyen szándék esetén külön megállapodás kezdeményezhető Üzemeltetővel.

15. A kikötő eszközein, létesítményein semmilyen beavatkozás nem végezhető. A faszerkezetbe szögelni, csavarozni (lábtörlő, cölöpütköző, fellépő) csak az ügyvezetővel történt előzetes egyeztetést követően szabad. A kikötő területén, a bérlő által bérelt bérleményen kívül elhelyezett egyéb ingóság (szék, pad, napernyő, kerékpár, szörfdeszka, lépcső, roller, motor, ponyva stb.) 2 napot meghaladó időtartamig csak vezetés engedélyével helyezhető el.

16. Bérlő bérleti jogát harmadik személynek nem jogosult átruházni. A tárgyi vagy személyi változásokat az Üzemeltetőnek 10 munkanapon belül írásban kérem bejelenteni.

17. A Kikötőnapló a portán található, ennek vezetése kötelező.

18. Saját biztonsága érdekében, kísérje figyelemmel a hajózási hatóság átmeneti rendelkezéseit. Ezek a rendelkezések a „Hajósoknak szóló hirdetményben”
a www.nkh.hu oldalon találhatók.


Nyomtatás